Om

TS Medical startades 2013 som en enskild firma. Huvudsyftet med företaget är att erbjuda bra utbildningar inom första hjälpen och HLR. Sedan 2014 har vi även en webshop Rescuegear.se där vi säljer produkter som vi bla använder prehospitalt och under utbildningar. Vi växer inte av aktiv reklam utan via nöjda kunder som känns som ett bra sätt att växa! Målet är att framförallt först att etablera sig i Östergötland inom utbildningsdelen medan försäljningen via webshopen sker nationellt. Vi jobbar med kunden i fokus och försöker anpassa oss till varje kunds unika behov.