Strands fordonskomponenter AB levererar våra blixtpuckar och varningsljus.