Promoteq AB levererar bla tourniqueter, förband, knivar och skärverktyg.