Im-medico levererar våra pulsoximetrar och pulsoximeter-sensorer.