AB Henry Eriksson står för våra blodtrycksmanschetter, pulsoximeter-sensorer, stetoskop samt övertrycksmanschetter.